Dlaczego badania psychologiczne kierowców są tak ważne?

Polskie prawo stanowi, iż każdy zawodowy kierowca do ukończenia 60. roku życia co 5 lat powinien wykonywać okresowe badanie psychologiczne. Po przekroczeniu tego wieku, psychotesty powinny być przeprowadzane co 30 miesięcy. Jaki jest cel wykonywania badań psychotechnicznych? Dlaczego są one tak ważne?

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Badaniom psychologicznym poddawane są wszystkie osoby, których sprawność psychiczna i psychoruchowa determinuje odpowiednie wykonanie powierzonych w pracy zadań. Praca zawodowego kierowcy wiąże się z narażeniem zdrowia oraz życia, wynikającym z wysokiego obciążenia psychicznego podczas prowadzenia auta i konieczności dostosowania się do warunków. Praca ta zaliczana jest do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Od zawodowego kierowcy wymaga się, aby świadomie i bezpiecznie poruszał się po jezdni oraz poddawał się zasadom ruchu drogowego.

Odpowiednie predyspozycje

Instytuty badawcze oraz empiryczne obserwacje dowodzą, że najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na sposób prowadzenia auta i sprawianie ewentualnego zagrożenia dla siebie lub innych użytkowników ruchu są wrodzone predyspozycje oraz stan psychiczny kierowcy. Głównym celem przeprowadzania psychotestów jest poprawa bezpieczeństwa i eliminacja zagrożeń na drodze. Psychotesty wykonywane są właśnie po to, aby zawodowymi kierowcami zostawały jedynie te osoby, które posiadają powyższe predyspozycje. Podczas psychotestów dla kierowców badane są następujące obszary:

  • sprawność intelektualna
  • sprawność psychomotoryczna
  • sposób reagowania na zagrożenia i ciężkie sytuacje
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
  • umiejętność oceny sytuacji
  • refleks
  • koncentracja i podzielność uwagi
  • cechy osobowościowe

Uniknięcie zagrożenia

W 2018 roku w Polsce doszło do 31 674 wypadków drogowych, w których było 2 862 ofiar śmiertelnych i 37 359 rannych. Dodatkowo zgłoszonych zostało 436 414 kolizji drogowych. Te statystyki pokazują, jak wielkim zagrożeniem może być dopuszczenie do zawodowego poruszania się pojazdem osoby do tego nieodpowiedniej. Badania psychotechniczne dla kierowców służą nie tylko poprawie bezpieczeństwa na drogach, ale również samemu badanemu. Kandydat na zawodowego kierowcę może przekonać się, czy posiada właściwe cechy, poznać swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się co zrobić, aby je ewentualnie poprawić. Dzięki temu nie będzie na drodze zagrożeniem ani dla siebie, ani dla innych uczestników ruchu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *